XV EDYCJI PROGRAMU Stypendia Pomostowe

  • Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto ogłasza nabór kandydatów do XV EDYCJI PROGRAMU Stypendia Pomostowe (2016/2017).

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Aby ubiegać się o stypendium w XV edycji programu (2016/2017) musisz:

  • być maturzystą z 2016 roku,
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów,
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o       niepełnosprawności,
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze (matura podstawowa x 0,4pkt., matura rozszerzona x 0,6   pkt.),
  • posiadać udokumentowaną działalność wolontariacką.

Aby otrzymać rekomendację należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie Stowarzyszenia (budynek Biblioteki Publicznej w Starym Mieście) w dniach 04.07.2016r. – 22.07.2016r.

Wniosek można pobrać tutaj