Stypendia Agrafki Agory przyznane!!!

 • Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy wsi Stare Miasto informuje, że 30 sierpnia zebrała się Komisja Stypendialna, która wyłoniła stypendystów lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu "Agrafka Agory - stypendia edukacyjne dla studentów" partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

Spośród 14 wniosków złożonych przez osoby zamieszkujące Gminę Leżajsk, Komisja Stypendialna wytypowała 12 studentów, którzy w okresie od października 2016 r. do czerwca 2017 r. będą otrzymywać stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie (całkowita kwota stypendium 3 420 zł).
 
Oto lista "szczęśliwców":

 • Patrycja Talar - Stare Miasto
 • Karolina Wójcik - Stare Miasto
 • Bartosz Zdeb - Hucisko
 • Ewa Zielona - Dębno
 • Anna Krawiec - Dębno
 • Ewa Dmitrowska - Wierzawice
 • Łukasz Stępień - Brzóza Królewska
 • Karolina Nowak - Giedlarowa
 • Paulina Szymborn - Stare Miasto
 • Katarzyna Wójcik - Giedlarowa
 • Rafał Gol - Stare Miasto
 • Piotr Więcław - Biedaczów

Program stypendialny jest partnerską inicjatywą pięciu Stowarzyszeń Rozwoju Wsi: Dębna, Brzózy Królewskiej, Giedlarowej, Starego Miasta i Wierzawic, Gminy Leżajsk z Wójtem - Krzysztofem Sobejko na czele oraz radnym wsi Hucisko - Wojciechem Lorysiem i radnym Biedaczowa - Łukaszem Fleszarem.

W bieżącej edycji Programu (podobnie jak w poprzedniej) - Komisja Stypendialna zgodnie z Regulaminem wysoko punktowała zaangażowanie kandydatów w życie lokalnej społeczności, udział w pracach społecznych oraz osiągnięcia pozaszkolne (naukowe, sportowe, artystyczne). Sama średnia ocen (wysoka) tym razem nie była gwarantem otrzymania stypendium.

Jest to nasze celowe działanie - nie dążymy do tego, aby nasze stypendia były traktowane jako naukowe lub socjalne. Pragniemy pomagać zdolnym studentom, angażującym się w życie pozaszkolne, szeroko rozumiany wolontariat, mogących się poszczycić osiągnięciami (poza uczelnią) na niwie sportowej, artystycznej i naukowej. Warto o tym pamiętać w perspektywie kolejnych naborów stypendialnych. Dzięki dużej pomocy Wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejko, wsparciu Rady Gminy Leżajsk udało nam się pozyskać dodatkowe środki, dzięki czemu przyznaliśmy aż dwanaście stypendiów.

Program jest dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory. Administratorem i koordynatorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce: www.filantropia.org.pl
 • Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno: www.stowdebno.pl
 • Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska: www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl
 • Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej: www.stowarzyszenie.giedlarowa.com
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice
 • Gmina Leżajsk: www.gminalezajsk.pl

Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikowali się do naszego programu stypendialnego, o tym, że istnieje serwis www.mojestypendium.pl, który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla młodych ludzi oraz różnorodnych konkursów. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni dla siebie program stypendialny.