Stypendia Pomostowe na rok 2014/2015 przyznane!!!

  • Drukuj

Gratulujemy tegorocznym stypendystom rekomendowanych przez nasze stowarzyszenie do stypendiów pomostowych. Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, szczególnie z terenów popegeerowskich, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy dostali się na I rok studiów i którzy oprócz spełnienia kryteriów aplikowania posiadają również rekomendację organizacji lokalnej która należy do programu stypendiów pomostowych. Stypendia Pomostowe przyznawane są przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi oraz szeroką koalicję organizacji pozarządowych. Wkład własny ze strony Stowarzyszenia w postaci 5% do każdego stypendium zapewnił Wójt Gminy Leżajsk- Pan Krzysztof Sobejko, któremu bliska jest idea edukacji poprzez wsparcie młodych ludzi chcących się rozwijać a nie zawsze mających możliwości finansowe by rozpocząć studia.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Stowarzyszenie liczy na dobrą współpracę i  wzajemną pomoc ze strony stypendystów oraz dalsze zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej (Stare Miasto/Gmina Leżajsk).

Stypendia na rok akademicki 2014/2015  otrzymali:

  • Gol Rafał
  • Talar Patrycja
  • Baj Katarzyna
  • Dziedzic Katarzyna (Wierzawice)
  • Szymborn Paulina
  • Wójcik Karolina
  • Madej Magdalena