Agrafka Agory

Program stypendialny dla studentów z terenu Gminy Leżajsk studiów stacjonarnych. Prowadzony przez koalicję lokalnych stowarzyszeń - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto.
Program stypendialny realizowany jest w ramach – partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

Program Stypendialny "AGRAFKA AGORY- stypendia edukacyjne dla studentów" jest skierowany do studentów studiów dziennych, licencjackich i magisterskich uczelni państwowych (od drugiego do ostatniego roku studiów) Celem Programu jest pomoc finansowa dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mogących pochwalić się dużym zaangażowaniem i pracą społeczną na rzecz środowiska, osiągających niskie dochody w rodzinie i mieszkających na terenie Gminy Leżajsk (w miejscowościach Brzóza Królewska, Chałupki Dębniańskie, Dębno, Hucisko, Giedlarowa, Stare Miasto) oraz absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie bez względu na miejsce zamieszkania.

Program stypendialny jest partnerską inicjatywą w/w Stowarzyszeń, samorządu Gminy Leżajsk z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko oraz radnym wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem. Liderem i administratorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.