Wolontariat Rodzinny

Wolontariat rodzinny polegać będzie na odmalowaniu pomieszczeń piwnicznych w bibliotece, pomocy w stworzeniu kółka teatralno –czytelniczego „Pod Książkami” dla dzieci i młodzieży, oraz aktywnym uczestniczeniu w przygotowaniach przedstawień lub spotkaniach głośnego czytania. Dzięki naszym działaniom biblioteka zyska przyjazne pomieszczenia które będzie mogła wykorzystać do działalności kulturalnej.

Uczestnicy programu w ciągu czterech miesięcy będą uczestniczyć w cotygodniowych warsztatach prowadzonych przez bibliotekarza i rodziny biorące udział w wolontariacie. Uczestnicy będą mogli przyprowadzać swoich bliskich by w rodzinnej atmosferze tworzyć coś pożytecznego w naszej miejscowości. Oprócz tego chcielibyśmy zorganizować dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, rodzinny turniej sportowy (piłka nożna), oraz wakacyjne ogniska przy bibliotece połączone z głośnym czytaniem oraz wspólnym śpiewaniem. Rodziny biorące udział w wolontariacie również by w nich uczestniczyły.

Działalność wolontariuszy będzie świadczona na rzecz biblioteki, pracownika biblioteki oraz dzieci i ich rodzin które są związane w większym lub mniejszym stopniu z biblioteką. W dalszej mierze będziemy angażować się w działania mające na celu popularyzowania czytelnictwa oraz zaangażowania w wolontariat innych rodzin. Projekt przewiduje udział maksymalnie 20 dzieci, które zaangażują w poszczególne działania swoje rodziny. Będą to osoby wyłonione na podstawie obserwacji bibliotekarza oraz zgłoszone przez rodziców.

Największymi beneficjentami projektu będą nie tylko dzieci oraz ich rodzice którzy będą mogli co jakiś czas uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych, czy głośnym czytaniu z podziałem na role 
w bibliotece a raczej w piwnicach biblioteki które chcemy na ten cel zaadoptować. Biblioteka nie wyklucza również przedstawień organizowanych dla całej społeczności lokalnej przy współpracy z Zespołem Szkół w Starym Mieście, który dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym.