Fundusz Naturalnej Energii

Celem projektu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Wsi Stare Miasto, poprzez wykorzystanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie oraz promocji pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnego środowiska naturalnego.

W okresie Marzec – Czerwiec 2015 r., uczestnicy projektu jako wolontariusze Stowarzyszenia -  poznają, zobaczą i zrozumieją na czym polega dbanie o czyste środowisko. Chcemy dążyć do poprawy stanu środowiska naturalnego wsi Stare Miasto poprzez zagospodarowanie terenów zielonych i zwiększenie populacji pszczół.  Zwiększenie świadomości o ochronie przyrody chcemy osiągnąć poprzez edukację o środowisku połączoną z atrakcjami sportowymi stanowiącymi zachętę dla dzieci i młodzieży. W pierwszej kolejności zorganizowany zostanie cykl akcji polegających na sprzątaniu wioski i jej okolicy (ulic, rzek, lasów) przez uczestników projektu. Zorganizujemy również „eko- wycieczki rowerowe” wzdłuż rzeki San oraz wycieczkę autobusem nad zalew Biszcza-Żary aby wspólnie z dziećmi doświadczyć natury i podziwiać jej piękno. W Bibliotece Publicznej zorganizujemy pogadanki dla mieszkańców wsi (dzieci, rodziców, dziadków): wprowadzające  w tematykę ochrony środowiska oraz spotkanie z przedstawicielami gminnej spółki komunalnej odpowiedzialnej za wywóz, segregację i utylizację śmieci w naszej Gminie. Planujemy również z naszymi wolontariuszami odwiedzić wymieniony zakład, żeby pokazać dzieciom i młodzieży co się dzieje z tym wszystkim co oddajemy na śmietnik.  Zorganizujemy dodatkowo w lokalnym Zespole Szkół - Gminny konkurs wiedzy ekologicznej  oraz konkurs fotograficzny dotyczący piękna lokalnej przyrody. Na zakończenie projektu zorganizujemy otwarty „eko-piknik” dla mieszkańców naszej miejscowości i przyjezdnych osób z  sąsiadujących miejscowości.

Projekt jest realizowany dzięki grantom finansowym z Funduszu Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Fundusz Naturalnej Energii jest konkursem grantowym, którego celem jest opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego w regionie. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do gmin i szkół poszczególnych województw. Fundusz Naturalnej Energii jest konkursem organizowanym corocznie.


Działania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Promocja i rekrutacja do projektu dzieci i młodzieży –odbywała się poprzez kolportaż ulotek wśród mieszkańców wioski, ogłoszenia w szkole i bibliotece, na stronie internetowej i facebooku Stowarzyszenia.
 2. Podjęcie działań mających na celu posprzątanie wioski i jej okolic przez uczestników projektu – wolontariuszy. Udało nam się zebrać ponad 15 worków śmieci z terenu naszej wioski – pozytywnie zostaliśmy zaskoczeni tym, że było ich tak mało, a mieszkańcy dbają o porządek wśród swoich domostw. Dobrze, że świadomość ekologiczna dotycząca segregacji śmieci jest coraz większa w naszej miejscowości. Zaprosiliśmy do wspólnych działań gminną spółkę komunalną odpowiedzialną za odbiór i utylizację śmieci, która wyposażyła nas w worki i odebrała zebrane odpady. Na zakończenie akcji- zorganizowaliśmy ognisko dla uczestników sprzątania wioski przy lokalnej bibliotece.
 3. Zorganizowaliśmy dwie wycieczki rowerowe wzdłuż rzeki San. Wycieczki o charakterze krajoznawczym, uczestnicy wykonywali dokumentację zdjęciową którą mogli wykorzystać w konkursie fotograficznym na piękno lokalnej przyrody.  Po wycieczkach zorganizowaliśmy ogniska.
 4. Zorganizowanie spotkań o tematyce ekologicznej i ochrony środowiska w Bibliotece Publicznej dla osób uczestniczących w projekcie i zainteresowanych mieszkańców wsi Stare Miasto. W spotkaniach brali udział wyłącznie osoby zapisane do działań projektowych (dzieci i młodzież) oraz wolontariusze – opiekunowie. Inne osoby, w tym rodzice i dziadkowie nie uczestniczyli w spotkaniach z powodu prac w polu, obowiązków domowych i braku czasu.
 5. Zorganizowanie wycieczki do spółki komunalnej „Stare Miasto Park” w celu edukacji uczestników odnośnie segregacji i utylizacji śmieci. Wycieczka została zrealizowana na początku kwietnia- uczestnicy byli z niej bardzo zadowoleni, poznali kulturę pracy zakładu do którego trafiają odpady z naszej miejscowości i gminy. Poznali metody przetwarzania odpadów, segregacji oraz wykorzystania ich w ponownym obiegu. 
 6. Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej nad Zalew Biszcza-Żary w celu pokazania dzieciom jak można zagospodarowywać w ciekawy sposób zbiorniki wodne korzystając ze środków Unijnych. Organizacja ogniska. Zrobienie dokumentacji zdjęciowej. Było to najfajniejsze działanie w realizowanym projekcie w odczuciu naszych młodych eko-wolontariuszy. Uczestnicy wycieczki pod okiem opiekunów spędzili miło czas na kąpieli w zbiorniku, obeszli zbiornik dookoła ścieżką edukacyjną oraz grali wspólnie w piłkę plażową. Opiekunowie zorganizowali uczestnikom wycieczki grilla.
 7. Zorganizowanie Gminnego konkursu wiedzy ekologicznej dla uczniów podstawówki i gimnazjum. Zaproszenie do udziału szkół z Gminy Leżajsk. -  Na nasze zaproszenie odpowiedziało 5 szkół z terenu naszej gminy. Były to szkoły z : Stare Miasto, Brzóza Królewska, Hucisko, Wierzawice, Giedlarowa. Nasi uczniowie nie okazali się gościnnością i wygrali jednym punktem konkurs wiedzy ekologicznej.
 8. Zorganizowanie lokalnego konkursu fotograficznego „Piękno Staromieszczańskiej przyrody i okolic w obiektywie”. W konkursie udział wzięło 15 osób, które zmobilizowały się do wyjścia w plener i zrobienia według nich najciekawszych i najfajniejszych krajobrazów naszej miejscowości. Jedne zdjęcia były dość dobrej jakości, drugie trochę gorszej, liczyło się zaangażowanie – którego wśród większości startujących osób było widoczne. Dzieci i młodzież jako młodzi fotoreporterzy różnie podeszli do tematu piękna przyrody- był to pierwszy tego typu konkurs w naszej miejscowości a nagrody zaskoczyły pozytywnie wszystkich. Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas pikniku rodzinnego gdzie zgromadzonej publiczności prezes Stowarzyszenia wraz z członkiem komisji konkursowej odczytali zamierzenia konkursu, opowiedzieli o projekcie i przedstawili sponsora.
 9. Organizacja „Eko-pikniku” wspólnie z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi . Integracja mieszkańców wsi Stare Miasto, zorganizowanie poczęstunku przez dzieci i młodzież, organizacja i przeprowadzenie turnieju sportowego. Wszystkie zamierzenia zostały wykonane – piknik się udał, dzieci i młodzież pomogli przygotować bigos na poczęstunek dla uczestników pikniku (około 200 osób) oraz symboliczne ciasteczka. Była również wydawana kawa, herbata, kiełbaska z grilla oraz woda mineralna (dzień był naprawdę upalny). Podczas pikniku zorganizowane zostały turnieje sportowe, i inne atrakcje dla całych rodzin w tym występy zespołów muzycznych.
 10. Nasadzenia krzewów ozdobnych -  na samym początku projektu zorganizowaliśmy nasadzenia w których brali udział nasi młodzi eko-wolontariusze. Było to jedno z głównych zamierzeń naszego projektu. Chodziło o poprawienie estetyki terenów zielonych w naszej miejscowości. Dzieci i młodzież sadzili własnoręcznie krzewy i dbali o ich prawidłowe nawodnienie przez pierwsze tygodnie od posadzenia. W 90% wszystkie nasadzone przez nas krzewy się przyjęły, ładnie rosną i w kolejnych latach będą zdobić i zielenić wioskę oraz podczas kwitnięcia będą naturalnym zapleczem do uzyskania pożywienia przez pszczoły.

Uzyskane efekty projektu:

 • EKOLOGICZNE: wykształcenie postaw i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Wsi Stare Miasto poprzez wykorzystanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie oraz promocji pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnego środowiska naturalnego. Wioska została wysprzątana przez co wyładniał krajobraz, dzieci i młodzież odbyli wycieczki krajoznawcze i pożytecznie spędzili czas podczas działań projektowych.
 • RZECZOWE: powstała dokumentacja zdjęciowa z przebiegu projektu, powstały materiały promocyjne (ok. 200 sztuk ulotek/plakatów), odbył się konkurs wiedzy ekologicznej, konkurs fotograficzny i turniej sportowy oraz „eko piknik” dla mieszkańców lokalnej społeczności. Zasadzone zostały drzewka ozdobne i zagospodarowane tereny zieleni w naszej wiosce, odbyły się również  cztery spotkania o tematyce ekologicznej i ochronie środowiska w bibliotece publicznej.
 • MEDIALNE: Poprzez lokalne media i Internet dążyliśmy do jak najszerszej informacji i promocji projektu wśród mieszkańców Gminy Leżajsk oraz okolic. Nasze działania były promowane w Internecie i lokalnej prasie w celu zachęcania mieszkańców Starego Miasta do dbania o czystość i nie zaśmiecanie ulic, rzek, lasów. Operator konkursu był promowany na każdym etapie przeprowadzania projektu.