Historia

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I POMOCY WSI STARE MIASTO działa od września 2013 roku, posiada pełną osobowość prawną , a jego głównym  celem działania jest rozbudzanie postaw społecznych i kulturalnych, poprzez angażowanie społeczności lokalnej w wspólne działania na rzecz rozwoju Wsi Stare Miasto.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków – każdy kto działa lub pomaga Stowarzyszeniu nie pobiera z tego tytułu żadnych korzyści materialnych.  Za główne cele statutowe Stowarzyszenie stawia sobie:

  • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi   Stare  Miasto.
  • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
  • wypracowanie programów i inicjatyw sprzyjających  podniesieniu stanu bezpieczeństwa  publicznego.

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach ludzi, którzy swoją postawą, zaangażowaniem i pracą społeczną na rzecz rozwoju wsi Stare Miasto, chcą stworzyć podstawy i programy służące całej społeczności Starego Miasta.

Siłą napędową Stowarzyszenia są instytucje kultury i oświaty w miejscowości Stare Miasto, Filia Biblioteki Publicznej oraz Zespół Szkół. Instytucje te mają swoich przedstawicieli w Zarządzie Stowarzyszenia. Dzięki bibliotece i szkole, oraz współpracy z innymi organizacjami działającymi w Starym Mieście a także wsparciu Gminy Leżajsk oraz  Wójta Gminy- Pana Krzysztofa Sobejko, który swoimi działaniami wspiera jak tylko może wszystkie organizacje pozarządowe w naszej Gminie, STOWARZYSZENIE ROZWOJU I POMOCY WSI STARE MIASTO  szuka rozwiązań żeby w sposób ciekawy i bezpieczny zagospodarować czas dzieciom i młodzieży w naszej miejscowości. Poprzez różne inicjatywy zachęcimy dzieci i młodzież do wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej.