Dyplom z Marzeń

Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, szczególnie z terenów popegeerowskich, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy dostali się na I rok studiów. Program, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów, oferującego, poza stypendiami na dalsze lata nauki, także stypendia językowe oraz staże zagraniczne i stypendia na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Aby ubiegać się o stypendium musisz posiadać rekomendację Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto
Więcej na stronie programu:
http://www.stypendia-pomostowe.pl/


PARTNERZY
Program jest realizowany przez koalicję Partnerów, w której skład wchodzą:
•    Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
•    Narodowy Bank Polski
•    Fundacja PZU
•    Fundacja mBanku
•    Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
•    Fundacja Narodowego Banku Polskiego
•    Fundacja Orange
•    Fundacja BGŻ
•    Fundacja Wspomagania Wsi
•    Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie.

Program jest realizowany przy współpracy:
•    Agencji Nieruchomości Rolnych
•    Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka
•    Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
•    Amerykańskiej Izby Handlowej

Honorowy Patronat nad XII edycją Programu Stypendiów Pomostowych sprawuje Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP.
Patronat medialny:
•    Forum Akademickie
•    Perspektywy

Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, która w imieniu Partnerów i organizacji współpracujących, zarządza Programem.