Akademia Aktywnych Obywateli

Inicjatywa pt. „Młody reporter sportu” miała na celu poruszyć problem otyłości u dzieci, braku ruchu, braku zainteresowania wspólnym spędzaniem czasu z rówieśnikami oraz narastający problem uzależnienia od Internetu.

Głównym działaniem było zorganizowanie zawodów plażowej piłki nożnej zarówno dla chłopców jak i dziewcząt którym chcieliśmy pokazać, że wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu jest fajne, potrzebne i zdrowe. Wspólne spędzanie czasu integrowało dzieci i młodzież oraz zbudowało więzi społeczne i koleżeńskie u części osób zaangażowanych w projekt. W naszej inicjatywie zakładaliśmy, że część osób biorących udział w projekcie zacznie większą uwagę poświęcać czasowi który można spędzić z rówieśnikami, poprawi się nastawienie do sportu, będzie mniej zwolnień lekarskich z lekcji wychowania fizycznego i może jakąś część osób wyrwiemy sprzed komputera.

Inicjatywa polepszyła relacje między rodzicami uczestników turnieju oraz wpłynęła pozytywnie na wizerunek Stowarzyszenia. Wartością dodaną inicjatywy jest  rozpowszechnienie zainteresowania dyscypliną plażowej piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Stare Miasto które chcemy przenieść na całą Gminę. Do działań w projekcie angażowaliśmy wolontariuszy do roznoszenia ulotek, pomocy w organizacji imprezy oraz przygotowaniu prezentacji multimedialnej. Prezentacja została zaprezentowana dzieciom Zespołu Szkół w Starym Mieście.

Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD  Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”