Pożyteczne ferie 2014

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I POMOCY WSI STARE MIASTO  przy współpracy z Biblioteką Publiczną i Zespołem Szkół w Starym Mieście, w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2014”  organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi - zorganizowało w czasie ferii zimowych zajęcia wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży z miejscowości Stare Miasto (woj. Podkarpackie, Gmina Leżajsk).

Zajęcia trwały przez 10 dni (od poniedziałku do piątku) w okresie 20.01.2014r. – 31.01.2014r., przez minimum 4 godziny dziennie i umożliwiały spędzenie czasu w sposób bezpieczny, atrakcyjny i pożyteczny. Łączna frekwencja w zajęciach wyniosła  257 osób.

W czasie trwania ferii zimowych dzieci i młodzież z naszej miejscowości mogły brać udział między innymi w:

  • warsztatach tematycznych i spotkaniach głośnego czytania - organizowanych w Bibliotece Publicznej,
  • zajęciach sportowych - organizowanych w hali sportowej Zespołu Szkół,
  • wycieczce edukacyjno-kulturalnej do Muzeum Ziemi Leżajskiej i Kina w Leżajsku.

 
Organizując wypoczynek dzieciom i młodzieży pamiętaliśmy również by zorganizować pomoc osobom starszym i potrzebującym . W ramach pomocy uczestnicy ferii pomagali 7 osobom z 5 gospodarstw.

Pomoc polegała na :

  • organizowaniu spacerów- głównie do biblioteki na zajęcia głośnego czytania,
  • odśnieżaniu przydomowych chodników,
  • robieniu zakupów,
  • zorganizowaniu w bibliotece amatorskiego przedstawienia teatralno-czytelniczego z poczęstunkiem,
  • zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia komputerowego dla seniorów.

Zważywszy na warunki pogodowe (brak śniegu przez większy okres ferii i oblodzenie chodników) pomoc była świadczona tylko przez 4 dni,  w drugim tygodniu trwania ferii w naszej miejscowości.

We wszystkich zajęciach uczestniczył bibliotekarz z Biblioteki Publicznej, będący jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia -  który czuwał nad pomyślnym przebiegiem zajęć. Do przeprowadzenia zajęć potrzebni byli również wolontariusze którzy pomagali w zajęciach lub je prowadzili.

Udało nam się zrealizować zamierzony harmonogram projektu. Uczestnicy i środowisko lokalne bardzo pozytywnie ocenili to,  co się działo na feriach 2014 w naszej miejscowości. Dzieci i młodzież nabyły nowych umiejętności i doświadczeń, a Stowarzyszenie nabyło cenne doświadczenie płynące z realizacji projektu. O projekcie informowaliśmy przed (plakaty, ulotki informacyjne) i po jego zakończeniu (artykuł w Informatorze Gminy – lokalna gazeta wydawana przez Urząd Gminy Leżajsk).