Stypendia Pomostowe 2017/2018

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto ogłasza nabór kandydatów do XVI EDYCJI PROGRAMU Stypendia Pomostowe (2017/2018).
Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu tzn. min. 90 punktów na maturze (matura podstawowa x 0,4pkt., matura rozszerzona x 0,6 pkt.),
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać rekomendację należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie Stowarzyszenia (budynek Biblioteki Publicznej w Starym Mieście) w dniach 01.06.2017r. – 14.07.2017r.

Wniosek można pobrać TUTAJ.