Stowarzyszenie zbuduje plac zabaw dla dzieci

Drodzy mieszkańcy po ponad roku starań udało nam się doprowadzić sprawę budowy placu zabaw do końca.

Dzięki złożonemu wnioskowi do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.

Dzięki zaangażowaniu Członków Zarządu Stowarzyszenia można było sięgnąć po 100% kosztów kwalifikowanych tego przedsięwzięcia. Prezes Zarządu Łukasz Płoszaj wspólnie z Wiceprezesem Zarządu Robertem Rumierzem podpisali 20 sierpnia umowę w Urzędzie Marszałkowskim na budowę placu zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Szkoła Podstawowa dostanie w użyczenie funkcjonalny plac zabaw który będzie utrzymywać, a mieszkańcy będą mogli wraz ze swoimi dziećmi korzystać z niego bez ograniczeń (według Regulaminu korzystania z placu zabaw).

Termin wykonania zadania: 25 października 2018.