Plac Zabaw OTWARTY

9 listopada 2018 roku Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto uroczyście otworzyło plac zabaw mający służyć dzieciom w Starym Mieście. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto swoimi działaniami stawia sobie za cel poprawę jakości życia mieszkańców wsi Stare Miasto i zdecydował się wziąć na siebie tak ważną inwestycję, która była niezbędna w naszej miejscowości.

Prezesi: Łukasz Płoszaj i Robert Rumierz wzięli na siebie zobowiązania wynikające z umowy z Urzędem Marszałkowskim, co skutkowało uzyskaniem dotacji na przedmiotową inwestycję.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stare Miasto poprzez budowę placu zabaw dla dzieci współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywny LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stare Miasto

Operacja pn.: „BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - PLAC ZABAW W STARYM MIEŚCIE”, obejmuje budowę placu zabaw w miejscowości Stare Miasto. Zamontowane zostaną urządzenia zabawowe, elementy małej architektury tj. ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna oraz niskie ogrodzenie. Zostanie również wykonana nawierzchnia bezpieczna i dojścia z kostki brukowej. Plac zabaw będzie służył zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miejscowości Stare Miasto oraz innych miejscowości gminy Leżajsk, którzy również będą z niego korzystali. Plac zabaw będzie miał charakter niekomercyjny i ogólnodostępny.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 109 427,00 zł