Stypendia 2019/2020 wręczone

Promesy stypendialne na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020, w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych zostały przyznane na uroczystej gali stypendialnej w Dębnie przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto.

W tym roku po raz kolejny wręczyliśmy promesy 4 stypendystom w programie Stypendia Pomostowe - każde stypendium to 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

Program Stypendiów Pomostowych poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi.

Partnerami Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.