Kolejne stypendia przyznane!!!

W ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021, wręczyliśmy promesy 3 stypendystom z terenu gminy Leżajsk - każde stypendium to 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

Program Stypendiów Pomostowych poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi.

Ponad tysiąc studentów w całej Polsce otrzymało w bieżącym roku akademickim stypendia na studia w Programie Stypendiów Pomostowych, w tym ponad sześćset osób na pierwszy rok nauki. W ciągu 19 lat działania programu już 17 tysięcy młodych ludzi otrzymało wsparcie finansowe na studiach.

Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny,  dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi i małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Program, zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jest aktualnie jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.