Stypendia w ramach XX edycji przyznane

W ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022, wręczyliśmy jedną promesę stypendystce z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna - stypendium wynosi 7.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.
Program Stypendiów Pomostowych poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi.

Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi i małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Program, zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jest aktualnie jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.