Misja Przyroda - Działamy Lokalnie w Starym Mieście

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto wraz z Partnerami przy wsparciu ze środków programu Działaj Lokalnie, zorganizowało cykl działań skierowanych do mieszkańców Starego Miasta ukierunkowanych na ruch, edukację i ekologię.
Wspólnie z młodzieżą, dziećmi i wolontariuszami przeprowadziliśmy nasadzenia drzew miododajnych nad zbiornikiem wodnym w Starym Mieście, wykonaliśmy tablice edukacyjne które zostały zamontowane wokół zbiornika oraz przeprowadziliśmy sprzątanie terenów przyległych. Zwieńczeniem naszych działań były zawody wędkarskie na zakończenie wakacji.
Ciąg dalszy przed nami….