Wycieczka do sortowni odpadów

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto wraz z Partnerami przy wsparciu ze środków programu Działaj Lokalnie, zorganizowało wycieczkę edukacyjną dla dzieci ze szkoły podstawowej do sortowni odpadów Stare Miasto Park w Giedlarowej.

Dzieci mogły przekonać się w jaki sposób sortowane są odpady które lądują w koszach i jak są przetwarzane.

Podejmowane przez Stowarzyszenie działania przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego w Starym Mieście.