Rozstrzygnięcie XXII EDYCJI PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogli ubiegać się o dofinansowanie na I rok studiów dziennych w ramach rozbudowanego, ogólnopolskiego programu stypendialnego prowadzonego przez Fundację Edukacyjną w Łodzi. Stypendium Pomostowe na I rok studiów to aż 7 tysięcy złotych na wsparcie młodzieży w rozwoju. Ubiegać się o nie mógł każdy tegoroczny maturzysta pochodzący ze wsi lub niewielkiej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), który spełniał warunki programu stypendialnego.

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto od 8 lat rekomenduje do programu stypendialnego kandydatów z terenu powiatu Leżajskiego. W tym roku 2 osoby z terenu gminy Leżajsk które rekomendowaliśmy otrzymało stypendia. Gratulujemy stypendystom i życzymy sukcesów w nauce.