10 – lecie Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto

W dniu 25 listopada 2023 r. w budynku Domu Kultury w Starym Mieście, odbył się  jubileusz 10 – lecia Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto.
Uroczystość przebiegała w pięknej oprawie i została połączona z prezentacją multimedialną z dziesięciolecia działalności Stowarzyszenia.
Jubileusz zaszczycili goście, przyjaciele, którzy wspierali realizacje naszych celów statutowych i współpracowali z organizacją na przestrzeni lat. Gośćmi uroczystości byli Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Krawiec wraz z delegacją Stowarzyszenia z Dębna, przedstawiciele Zarządów Stowarzyszeń - LKS Staromieszczanka i Atlantic Chałupki Dębiańskie.

Była to okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Przez 10 lat działalności Stowarzyszenie realizowało i realizuje różne zadania.  Są to projekty dotyczące: programów Stypendialnych, inicjatywy społeczne, organizowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego – prace związane z remontem kościoła w Starym Mieście do roku 2022. Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej, organizowanie wyjazdów dla dzieci, czy też pikniki sportowe i rodzinne.

Podczas jubileuszu  wręczono także promesy stypendialne w kwocie 7000 zł, a  otrzymało je 2 studentów pochodzących z Giedlarowej i Starego Miasta. Jest to przedsięwzięcie realizowane wspólnie  przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi  z licznym gronem renomowanych Partnerów.

Jubileusz uświetniły występy wokalne zaprzyjaźnionej młodzieży, były gratulacje, wzajemne podziękowania oraz życzenia sukcesów w kolejnych latach działalności. Wręczono także pamiątkowe statuetki i dyplomy. Prezes podziękował Zarządowi, Członkom i osobom wspierającym Stowarzyszenie przez te wszystkie lata.