Rodzina – tu wszystko się zaczyna

3 czerwca 2024 roku, na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, odbył się piknik dla dzieci zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Miasto.

Wydarzenie to, skierowane do dzieci w różnym wieku, miało na celu integrację lokalnej społeczności, promowanie współpracy oraz zdrowej rywalizacji poprzez różnorodne konkursy. Pomysł na to wydarzenie mieli Radna Gminy Leżajsk - Małgorzata Szewczyk, Prezes Stowarzyszenia Łukasz Płoszaj i Dyrektor Szkoły Mateusz Pęcak.

Piknik stał się doskonałą okazją do budowania więzi między dziećmi a ich rodzicami. Wspólna zabawa, rywalizacja w konkursach oraz spędzanie czasu w rodzinnej atmosferze sprzyjały lepszemu zrozumieniu, wzajemnemu zaufaniu oraz poczuciu bezpieczeństwa. Wydarzenie było także szansą na nawiązanie nowych znajomości i wzmocnienie istniejących relacji w społeczności.

Jednym z głównych celów pikniku było uświadomienie młodzieży zagrożeń współczesnego świata oraz prezentacja pozytywnych alternatyw spędzania wolnego czasu. Organizatorzy zwracali uwagę na rosnącą liczbę przypadków uzależnień wśród młodzieży, podkreślając, jak ważne jest oferowanie młodym ludziom świadomych wyborów i wsparcia w pokonywaniu trudności.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Miasto wierzy, że poprzez wspólne działania możemy budować lepszą przyszłość dla naszej społeczności. Piknik rodzinny to tylko jedno z wielu przedsięwzięć mających na celu pozytywne kształtowanie życia młodych ludzi. Inicjatywa ta pokazuje, że wartości nie leżą tylko w osiągnięciach, ale także w sposobie, w jaki wpływamy na życie innych.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom pikniku za obecność i zaangażowanie, szczególnie Sponsorom, Szkole Podstawowej, Spółdzielni Socjalnej Bajkolandia, Wolontariuszom, Domowi Kultury, Bibliotece Publicznej, Policji oraz OSP. Każda inicjatywa  ma znaczenie, a wspólne działania mogą przyczynić się do pozytywnych zmian w życiu młodych ludzi. Zachęcamy do dalszej aktywności i udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Miasto.